P.H.E
"Nhà cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt và tư vấn các giải pháp nhiệt lạnh công nghiệp"
  • 0905.268.017
  • 0985.337.635
  • 0934.570.732

Máy rót kem TEKNOFILL

Máy rót kem TEKNOFILL

Dây chuyền máy rót kem TEKNOFILL – giải quyết cho tất cả các vấn đề rót kem. Máy rót kem tự động c...

Xem Chi Tiết